Pigment

PIGMENTENS FUNKTION. Pigment har unika optiska egenskaper, men även olika fysisk beskaffenhet. Vissa är taggiga och oregelbundna, medan andra är jämna och runda. Vissa absorberar mycket olja under rivningen, andra endast små mängder.