Kadmiumfärg information

2011-11-22

För miljöns skull så slutar vi att sälja kadmiumkulörer i vissa utav våra konstnärsfärg sortiment.

Vår leverantör av konstnärsfärg informerar

Som en ledande tillverkare av högkvalitativa konstnärsfärger vi har varit tvungna att göra ett val som rör produktion av några av våra produkter som innehåller råvaror som inte är miljövänliga. Med en vision att vara mer miljövänliga, har vi beslutat att minska vår produktion av färger som innehåller specifika råvaror, såsom tungmetall pigment.

Det finns uppenbara fördelar av kadmiumfärger för konstnärer och därför är vi mycket selektiv om var dessa minskningar kommer att ske, det vill säga inte alla märken och varje storlek som vi tillverkar kommer att påverkas. Därför kommer vi att fortsätta att göra Kadmium färger för de viktigaste konstnärskvaliteterna på en daglig basis. Genom att minska antalet kadmium innehållande färger i vår produktfamilj, så kommer det att ge oss möjlighet att på ett mer säkert och ekologiskt sätt tillverkar dessa poster.

De varumärken som omfattas är:

Artist Oil Color 200 ml

Artisan 200 ml

Artist Acrylic  200 ml

Artist Watercolor 1/1 koppar & Large Pans

Beckers "A" 150ml

Galeria – Alla storlekar

Stockholm vatten informerar

Stockholm Vatten, Käppalaförbundet och Syvab driver de fyra största reningsverken i Stockholmsregionen. Vi arbetar för ett fungerande kretslopp men detta arbete försvåras genom användandet av kadmium. Genom att måla miljömedvetet kan du hjälpa oss.

Här hittar du mer information om kadmiumfärgernas påverkan på miljön.

Kadmiumfolder

För miljön:

  • Ta reda på var kommunens återvinningsstation (för emballage) och
    miljöstation (för ditt avfall) finns.
  • Sortera dina emballage (tuber, kartonger etc) och återvinn i lokal återvinningsstation.
  • Använd inte avloppet för att slänga smutsigt vatten eller lösningsmedel.
    Använd kommunens miljöstation.
  • För smutsigt vatten använd flockuleringsmedel för att separera vattnet från färgen.
  • Kasta inte oljeindränkta trasor i vanliga sopor: blöt dem med vatten och lämna dem till miljöstationen, helst i en sluten behållare för att minska risken för självantändning.